Wykonujemy następujące rodzaje prac geodezyjnych.

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
- obsługę geodezyjną inwestycji drogowych
- obsługę geodezyjną przy budowie obiektów inżynieryjnych
- wytyczenia budowli oraz sieci uzbrojenia podziemnego
- inwentaryzacje budowli oraz sieci uzbrojenia podziemnego
- sporządzanie map numerycznych wraz z modelem terenu
- rozgraniczenia i podziały nieruchomości
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych