Nasze największe wykonane opracowania

- mapa dla celów projektowych droga krajowa nr 12 odcinek Piotrków - Sulejów ( ok 12 km )
- mapa dla celów projektowych droga krajowa nr 7 odcinek Grójec - Białobrzegi ( ok 17 km )
- mapa dla celów projektowych droga krajowa nr 8 odcinek Mzurki - Bełchatów ( ok 8 km )
- mapa dla celów projektowych droga krajowa nr 8 odcinek Bełchatów - Szczerców( ok 14 km )
- mapa dla celów projektowych droga krajowa nr 2 odcinek Sochaczew - Błonie ( ok 15 km )
-
- mapa prawna pod poszerzenie drogi krajowej nr 7 odcinek Grójec - Białobrzegi ( podział 700 działek)
-
- obsługa geodezyjna budowy autostrady A 2 odcinek Emilia Wartkowice ( ok 22 km )
- obsługa geodezyjna przebudowy drogi krajowej nr 2 odcinek Kutno - Łowicz ( ok 32 km )
- obsługa geodezyjna przebudowy drogi krajowej nr 72 odcinek Łódź - Rawa Maz.( ok 43 km )
- obsługa geodezyjna kompleksu hal magazynowo-produkcyjnych Tulipan Park Stryków
- obsługa geodezyjna budowy autostrady A 2 odcinek Stryków Piątek obiekty mostowe