"GEO-DROG" s.c

USŁUGI GEODEZYJNE

90-056 Łódź, ul. Pszczelna7 m.1
tel: //(42)659-03-04 /> 502-554-440
e-mail: //geodrog@geodrog.pl
Regon: 472061941
NIP: 725-17-07-953